Projects Location Projects Location   Projects Location
Eagle Ride Investment Holdings Limited Hong Kong   Nanhu Golf Zhuangyuan - First Phase Guangzhou     Bank of Communications Hong Kong
Cargill (Hong Kong) Ltd Hong Kong China Life Insurance(Overseas)Co.Ltd. Hong Kong     Ritz Carlton Hotel Hogn Kong
Yihe Glory Number One Restaurant Guangzhou Lane crawford Hong Kong  
*
Bank of China Group Hong Kong
Xian Zhongxin Chanba Sale Office Xian Hanhai Holiday Garden Foshan  
*
JW Marriott Hotel Hong Kong
Nanhu Golf Zhuangyuan - Fourth Phase Guangzhou Bank of China Group Lfe Assurance Co.Ltd. Hong Kong  
*
Hyatt Hotel Melbourne
Haiyuet High Point Villa Hotel Foshan Ocean Hotel Guangzhou  
**
ANA Hotel  
Summer Palace Golf Chateau Guangzhou Diaoyutai State Guesthiuse Beijing  
**
Pacific Hotel Singapore
Nanhai Tao Yuan Golf Club Foshan Yihe Shanzhuang Club & Sample Room Guangzhou  
**
Hyatt Regency Macau
Xian Yihegoog Hotel Xian U.A Cinema Complex Wuhan , Chongqing  
**
Jingling Hotel Nanjing
* In corporation w. HBA¡@¡@ ** In corporation w. DKA